D’EDGE THAO DIEN

D’Edge是亚洲最大的房地产公司CapitaLand在越南创建的第十个豪华房地产开发项目。

TUAN LE被任命为总承包商,负责总体结构和建筑性能的重新设计,包括所有MEP和装修工程,合同价值3900万美元。

“我谨代表CAPITALAND Thanh Nien Co.,Ltd.向TUAN LE表示感谢,感谢他们为我们的D’Edge Thao Dien项目所做的努力。TUAN LE已证明自己是大型豪华高层建筑项目的有能力,合作的专业总承包商。”

项目名称
D’EDGE THAO DIEN
地点
越南胡志明市守德市 草田坊
客户
CapitaLand
价值
3900万美元
持续时间
30个月
顾问
P&T, J. Roger Preston, Tham & Wong, FPS, Salas Landscape
工作范围
总承包; 重新设计结构和 MEP
认证
GREENMARK金牌认证

“Thay mặt Công ty TNHH CAPITALAND Thanh Niên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới TUẤN LÊ vì những gì họ đã làm cho dự án D’Edge Thảo Điền Endeavour của chúng tôi. TUẤN LÊ đã chứng tỏ mình là một tổng thầu có năng lực, hợp tác và chuyên nghiệp trong các dự án nhà cao tầng sang trọng quy mô lớn.”

Toh YT Royston
Tổng Giám đốc

D’EDGE tạo ra cảm giác mới về sức khỏe và hiện đại thông qua thiết kế tỉ mỉ, đồng thời đặt ra chuẩn mực mới về tiêu chuẩn xây dựng và chất lượng bất động sản trong thành phố.